Kategorier
Byggställning

Byggställningar Stockholm – en säker arbetsplats 

Att det årligen sker olyckor på svenska arbetsplatser är ett faktum – och ett lika stort faktum är att samtliga av dessa är svåra att förhindra. Det handlar nämligen i många fall om den mänskliga faktorn och om olyckor som sker i stundens hetta. 

Att arbeta inom industrin eller på ett bygge innebär vissa risker och man kan inte förebygga bort alla dessa. Det är samma sak som inom trafiken. Man kan sträva efter en nollvision, men det är nästan omöjligt att nå hela vägen fram. 

Detta ska emellertid inte innebära att man fuskar med säkerheten. Tvärtom: många av de olyckor som sker på arbetsplatser är onödiga och skulle kunna förhindras genom ett större säkerhetstänk från entreprenören och byggherren. Inte minst gäller detta de fallolyckor som sker och som utgör ungefär 40 % av alla arbetsrelaterade olyckor som anmäls i Sverige. Varje fall är ett misslyckande och skulle också kunna ha förhindrats genom byggställningar i Stockholm

Montering av byggställningar i Stockholm – ett problem 

Det finns väl regler kring byggställningar i Stockholm och om att sådana måste användas? Ja, sant är att det finns regler som stipulerar att byggställningar måste användas vid arbete som sker på över två meters höjd. Lika sant är emellertid att reglerna i fråga inte inkluderar monteringen och att det största problemet ligger där. 

Man vill spara pengar och väljer det lägsta anbudet – och således också byggställningar i Stockholm som A) håller en sämre kvalitet och B) som monteras av ett företag som saknar kunskap. Det senare kombineras också ofta med stress och press – något som gör att man tar genvägar. En felmonterad ställning innebär egentligen  samma risker som avsaknaden av byggställningar i Stockholm. 

Ser man till detta så måste en uppryckning ske. Flera olyckor som sker på arbetsplatser skulle kunna förhindras ifall företag började prioritera rätt saker. Byggställningar är bra, men de är aldrig bättre än det företag som monterar dem. Välj alltid en seriös och erfaren partner i den frågan!