Kategorier
Geoteknik

Glöm inte att få gjort en geoteknisk undersökning innan byggstart

Lär dig om geotekniska undersökningar och vad som är viktigt att ha i åtanke, samt varför markens egenskaper måste granskas innan du inleder ett byggprojekt.

En geoteknisk undersökning utförs med olika syften beroende på det specifika uppdraget. Huvudmålet är dock alltid att noggrant kartlägga förhållandena avseende jord, berg och grundvatten. Att känna till detaljer om detta är nödvändigt för att man ska vara säker på att få en stabil grund för det aktuella byggprojektet.

Att genomföra en geoteknisk undersökning kan förstås verka krävande och komplicerat. Först och främst bör man göra en grundlig kontroll av den plats där man tänker bygga. Var finns det mycket sten? Kan man se att vatten samlas på något specifikt ställe? Efter de visuella observationerna behöver man sedan göra ett antal provhål för att kunna studera marklagrens sammansättning.

Prisvärd geoteknisk undersökning

Jorden som tagits från provhålen ska skickas till ett laboratorium för analys. För att garantera en korrekt bedömning kan det vara bra att skicka proverna till flera olika labb. Om du inte känner dig kompetent nog att göra en egen geoteknisk undersökning rekommenderar vi starkt att du anlitar en professionell geotekniker.

Det finns många firmor som erbjuder prisvärd geoteknisk undersökning. Visst, det kommer att innebära en viss kostnad, men i slutändan kan du spara mycket tid och pengar på att veta säkert vad marken du tänker bygga på har för egenskaper. Oavsett om du gör undersökningen själv eller anlitar proffs, är det en nödvändig del av ditt byggprojekt.