Kategorier
Säkerhet

Brandtätning ska göras av yrkesmän

Brandtätning ska bara utföras av yrkesmän. Det ska ske enligt vissa regler, och det är viktigt att allt dokumenteras så att framtida ägare ser vad som gjorts.

Att göra en brandtätning innebär att du tätar till alla små hål och glipor det kan bli runt till exempel ett rör. Det kan finnas något som kallas för rörgenomföringar i väggar, vilket är en populär plats för elden att leta sig ut genom. Med hjälp av en bra brandtätning kan du bli av med en sådan risk som gliporna innebär.

Du kanske har sett till att du har ett bra brandskydd, men så har du glömt att brandtäta. Det är sådant som kan vara den där lilla extra grejen som gör att det faktiskt blir ännu bättre skydd mot eldens härjningar. Något som alla kanske inte har full kontroll på, utöver de som jobbar med det.

Brandtätning är effektivt och bra mot brand

Det finns effektiva tätningsmassor som kan användas. De tål riktigt höga temperaturer, vilket det lätt blir om det brinner någonstans. Det finns utförliga och konkreta byggnadsregler hos Boverket. Där står det bland annat hur en installation som passerar en del som är brandklassad inte får försämra brandskyddet.

Det finns egentligen ingen direkt utbildning när det gäller att kunna göra en brandtätning. Kravet som gäller är att den som befattar sig med den här sortens jobb måste vara väl insatt i hur de produkter fungerar som hen använder för att säkerställa att det blir tätt på rätt ställe. Mer om brandtätning kan du läsa på denna sida: brandtätning.net