Kategorier
Sanering

Sanering efter vattenskada i Norrköping

Vatten och översvämningar kan orsaka stora skador på en fastighet i Norrköping. Oftast räcker det inte med att låta det torka upp utan det krävs sanering.

Översvämningar kan exempelvis orsakas av extrema skyfall eller av läckande avlopps- och vattenledningar. Oavsett vilket kan resultatet bli förödande. I många fall blir det skador på fastighet, inredning och bohag. Risken för fuktskador, röta och mögel ökar. Men vatten som strömmar ut både från sjöar, vattendrag och avlopp kan också innehålla förorenat vatten vilket ökar risken för vattenburen smitta och virus.

För att förhindra att skadorna blir för stora gäller det att reagera så snabbt som möjligt genom att flytta undan känslig inredning och elektronik från områden i riskzonen. När vattnet slutat flöda in bör man dessutom försöka att pumpa eller ösa ut så mycket som möjligt. Strömmar vatten in från en golvbrunn kan man försöka hindra flödet genom att trycka ner våta trasor och ställa något tungt ovanpå brunnen.

Nästa steg är att påbörja sanering

Det finns specialister på sanering i Norrköping som vet hur man ska gå tillväga för att återställa fastigheten. Det är viktigt att allt dokumenteras på rätt sätt och att inte slänga något utan spara det. Dokumentation och sparade föremål behövs vid kontakten med försäkringsbolaget. Därefter kan man påbörja arbetet med att torka upp och avfukta det drabbade området. Företag som arbetar med sanering har den utrustning som krävs för ett bra resultat.

Skulle det behövas en desinficering av fastigheten kommer den att utföras så att man inte behöver oroa sig för eventuell smitta. Det enda man behöver göra är att kontakta saneringsföretaget för en inspektion och få en offert. Stora belopp kan sparas om man påbörjar en sanering så fort som möjligt innan fukten hunnit krypa in på djupet. Saneringsarbetet berättigar dessutom till rot-avdrag för privatpersoner.