Kategorier
Bygg

Rivning som utförs rätt i Stockholm

Inom området rivning i Stockholm finns det många olika sätt att utföra åtgärden på. Därför gäller det att välja rätt yrkespersoner och åtgärder för projektet.

Fabriken hade funnits i många år och stammade från tider när det var ett helt annat byggsätt än idag. Vissa delar av byggnaderna var i så pass dåligt skick att man inte såg någon annan möjlighet än att riva dem. Samtidigt så satt dessa delar ihop med en annan byggnad, eller tillbyggnad, som hade tillkommit senare. Det var en del som inte ingick i det som skulle rivas.

Fastighetsägaren kallade in ett företag som är experter på rivning, för att göra en genomgång på vad som skulle göras. Det var ett uppdrag som innebar att vissa delar skulle gå att riva med exempelvis en stor grävskopa, medan andra delar krävde en mer försiktig rivning. Där skulle rivningsfirman ta in sin skickliga personal, som med handmaskiner skulle ta ner delar en efter en.

Proffs på rivning i Stockholm

Det finns många som tror att en rivning går till så att man tar fram en rivningskula och slår ner allt på ett brutalt sätt. Men det är ganska sällan som en rivning går till på det sättet, för oftast är det en åtgärd som tar ganska lång tid och som innehåller många olika moment. Till exempel så ska först allt av värde, eller sådant som är farligt, avlägsnas innan rivning.

Företag som arbetar med rivning i Stockholm har lång erfarenhet och stor kunskap inom området. Det är yrkespersoner som vet precis när det ska användas stor kraft och när det istället ska vara försiktighet under rivningen. I vissa fall kan en rivning dessutom innebära att material ska återanvändas, och då måste man vara extra noga så att inget går sönder under arbetets gång.