Kategorier
Sanering

Vem gör asbestsanering i Nyköping?

Det finns företag i Nyköping som specialiserat sig på asbestsanering. Man har den utbildning, utrustning och det tillstånd som krävs för att hantera materialet.

När det gäller asbest kan uttrycket “Upp som en sol, ner som en pannkaka” stämma mycket bra. Asbest är ett lättarbetat material med hög hållfasthet, god isoleringseffekt vad gäller ljud och värme samt brandskyddande egenskaper. Ända fram till 1970-talet användes därför asbest som byggmaterial i olika former. När man upptäckte att materialet hade hälsovådliga effekter förbjöds det i Sverige. Sedan 1990-talet är det förbjudet i hela EU.

Även om materialet är förbjudet att använda så finns det fortfarande kvar i många äldre byggnader. Man kan hitta det som eternitplattor på fasader och tak men också i gammal kakelfog och lim. Asbest är inte förbjudet i Kina, varför det finns risk att sammansatta byggmaterial, exempelvis golvplattor, färger, plaster och fix, som importeras därifrån kan innehålla asbest.

Endast företag med specialutbildad personal och licens får utföra asbestsanering

Faran med asbest är att materialet består av små, väldigt lätta fibrer som lösgörs när man sågar i eller bryter det. Fibrerna är så små att de inte syns för blotta ögat. De färdas lätt i luften och kan därför komma in i människors luftvägar. Fibrerna blir kvar i andningsorganen och kan ge upphov till cancer och andra luftvägssjukdomar.

För att få arbeta med asbestsanering krävs det därför att man har rätt utrustning och utbildning. När ett område saneras måste de som arbetar där ha skyddsutrustning. Området måste kapslas in för att de lätta fibrerna inte ska transporteras bort i luften. Står man i begrepp att bygga om eller reparera en fastighet kan man kontakta ett företag som arbetar med asbestsanering i Nyköping för att kontrollera om det finns asbest. Om där finns asbest så får man experthjälp att sanera den.